Rối Loạn Thai Nhi vì Ảnh Hưởng Rượu (FASD) - Tiếng Việt

​​English Español | Tiếng Việt 

FASD Vietnamese Banner

Rối Loạn Thai Nhi vì Ảnh Hưởng Rượu (FASD) là gì?

Rối Loạn Thai Nhi vì Ảnh Hưởng Rượu (FASD) là nhóm từ ngữ tổng quát bao gồm các tình trạng hư hại và mất năng lực suốt đời của thai nhi vì đã tiếp cận với rượu trong thời gian trước khi sanh.[1]

Các nguyên nhân gây ra Rối Loạn Thai Nhi vì Ảnh Hưởng Rượu (FASD) là gì?

Nguyên nhân gây ra Rối Loạn Thai Nhi vì Ảnh Hưởng Rượu (FASD) là vì người mẹ uống rượu trong thời gian mang thai, và rượu trong máu của người mẹ theo dây nhau vào cơ thể thai nhi.[2] ngay cả trong thời gian đầu, trước khi người mẹ biết đã thụ thai. Không có lượng rượu nào được biết là an toàn trong thời gian mang thai, và cũng không có thời gian nào là an toàn để uống rượu kể từ ngày thụ thai đến thời kỳ mang thai và thời gian cho con bú sữa mẹ.[3]

FASD Vietnamese landing page young boy image

Các dấu hiệu và triệu chứng thông thường của Rối Loạn Thai Nhi vì Ảnh Hưởng Rượu (FASD) là gì?

Tình trạng Rối Loạn Thai Nhi vì Ảnh Hưởng Rượu (FASD) sẽ ảnh hưởng khác nhau đối với mỗi em bé, cũng như tầm ảnh hưởng và sự thể hiện các vấn đề của mỗi trẻ em cũng khác biệt rất nhiều. Các dấu hiệu và triệu chứng thông thường của Rối Loạn Thai Nhi vì Ảnh Hưởng Rượu

(FASD) bao gồm một số vấn đề phối hợp sau đây:

•   Hiếu động thái quá

•   Tâm trạng thất thường

•   Quá nhạy cảm hoặc giảm nhạy cảm với ánh sáng, âm thanh, và độ láng hoặc nhám

•   Khó tập trung chú ý

•   Nhiều khó khăn ở trường học

•   Trí nhớ kém

•   Lý luận và xét đoán kém

•   Mất khả năng tri thức hoặc điểm IQ thấp (mặc dù hầu hết đều có điểm IQ trung bình)

•   Mất khả năng học vấn

•   Phối hợp cử động kém

•   Có vấn đề về thị giác và thính giác

•   Có vấn đề về tim, thận, hoặc hệ thống xương.

•   Thể trọng thấp

•   Hình dạng cấu trúc ở mặt không bình thường: nhân trung bằng phẳng giữa mũi và môi trên, hai mắt nhỏ, môi trên mỏng (Đây là Hội Chứng Thai Nhi Ảnh Hưởng Rượu [FAS] và xảy ra dưới 10% tổng số những người bị tình trạng Rối Loạn Thai Nhi vì Ảnh Hưởng Rượu - FASD)

•   Các chức năng thường rất kém hơn các trẻ em cùng tuổi.

Định bệnh và điều trị FASD

Định bệnh Rối Loạn Thai Nhi vì Ảnh Hưởng Rượu (FASD) đòi hỏi các bằng chứng cụ thể về sự yếu kém chức năng trong ít nhất ba lãnh vực, có tiếp cận rượu, và loại bỏ những giả thuyết khác về những yếu kém chức năng này. Các xét nghiệm sẽ được thực hiện để kiểm tra các lãnh vực đáng quan tâm. Cấu trúc ở mặt sẽ được đo để xem có thể hiện các đặc tính của Hội Chứng Thai Nhi Ảnh Hưởng Rượu hay không, và trong trường hợp này thì không cần chứng minh về tiếp cận rượu. Xét nghiệm chẩn bệnh thường được thực hiện bởi một nhóm chuyên viên y tế, nhưng nếu có kết quả các cuộc xét nghiệm này gần đây thì không cần làm xét nghiệm.

Hiện nay không có cách chữa khỏi sự hư hại não bộ của FASD do ảnh hưởng rượu gây ra, nhưng có những sự điều trị và hỗ trợ hữu ích. Ví dụ, có thuốc điều trị một số triệu chứng, sự điều trị các vấn đề về sức khỏe, phương pháp hướng dẫn và trị liệu về hành vi liên quan đến FASD, huấn luyện và hổ trợ nuôi dưỡng. Một yếu tố thiết yếu trong việc điều trị FASD tập trung vào giải thích cho người chăm sóc hiểu và chú trọng tình trạng mất năng lực của trẻ em.  Kế hoạch điều trị FASD hữu hiệu phải có những kế hoạch cụ thể đối với các vấn đề khó khăn của trẻ em, xây dựng trên những ưu điểm của trẻ em, và đúng theo các nhu cầu cá nhân riêng biệt của từng trẻ em.  Điển hình là kế hoạch điều trị phải bao gồm sự quan sát cẩn thận, theo dõi diễn tiến, và thay đổi thuốc, chế độ ăn, hoặc sinh hoạt, tùy theo nhu cầu.  

Có những yếu tố bảo vệ có thể giúp giảm ảnh hưởng của FASD, giúp cho những trẻ em bị tình trạng này có khả năng phát triển toàn bộ tiềm năng.  Các yếu tố bảo vệ bao gồm: 

  • Định bệnh sớm – trước 6 tuổi
  • Không chứng kiến bạo lực trong môi trường sống
  • Tham gia các chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ xã hội đặc biệt
  • Môi trường gia đình đầy tình thương, nuôi dưỡng tốt và ổn định
  • Gia đình và những người chăm sóc hiểu rõ về tình trạng mất năng lực của trẻ em. và những người chăm sóc hiểu rõ về tình trạng mất năng lực của trẻ em.

 

Các nguồn hỗ trợ FASD

Các nguồn hỗ trợ của Hạt Santa Clara

Chẩn Bệnh FASD – Các dịch vụ chẩn bệnh FASD cho trẻ em 0-17 tuổi được cung cấp khi có Giấy Giới Thiệu của các Y Viện Phát Triển Tâm Trí Nhi Khoa của Hạt Santa Clara: Valley Health Center (VHC) Bascom, VHC Downtown, và VHC Gilroy.
Giấy Giới Thiệu chẩn bệnh phải được thực hiện bởi Bác Sĩ Nhi Khoa hoặc Bác Sĩ Chính của trẻ em.  Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi y viện, số (408) 885-7709.

Sở Y Tế Tâm Trí Hạt Santa Clara

Kiểm Tra Sức Khỏe của First 5 Hạt Santa Clara

FASD là gì? (Video)

Tài Liệu Thông Tin Hỗ Trợ FASD

NotEven1 - Giấy thông tin FASD

NotEven1 - Bưu thiếp FASD

Mang Thai, Cho Con Bú Sữa Mẹ và Nuôi Dưỡng Con

Ngân Hàng Sữa Mẹ

Xử Dụng Rượu và Ma Túy Trong Lúc Mang Tha

Thông Tin Tổng Quát về FASD

CDC - FASD - Hướng Dẫn Căn Bản về FASD

CDC - FASD - Dữ Kiện và Thống Kê

Tìm Hiểu FASD - Các Vấn Đề Hệ Thần Kinh Tâm Trí Suốt Đời

Cách điều trị và sống với tình trạng FASD

CDC - FASD - Các Cách Điều Trị

Sống với Tình Trạng FASD


[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4959594/
 [2] https://www.cdc.gov/ncbddd/fasd/facts.html
 [3] https://www.cdc.gov/ncbddd/fasd/facts.html

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.