Rối Loạn Thai Nhi vì Ảnh Hưởng Rượu (FASD) - Tiếng Việt

​​English Español | Tiếng Việt 

FASD Vietnamese Banner

Rối loạn Bào thai vì Ảnh hưởng của Rượu (FASD) là gì?

FASD là thuật ngữ chỉ một nhóm các khuyết tật chức năng vĩnh viễn có thể xảy ra cho một người đã có tiếp xúc với rượu trước khi được sinh ra.[1]

Các nguyên nhân nào gây nên FASD?

FASD được gây nên do uống rượu trong thời kỳ mang thai, khi rượu trong máu của người mẹ được truyền sang thai nhi bằng đường cuốn rốn. Ngay cả trước khi người mẹ biết mình thụ thai, uống rượu cũng có thể là nguyên nhân gây nên FASD. Không có lượng rượu hay thời gian an toàn nào để uống rượu được biết đến trong thời kỳ thai nghén, trong khi cố gắng thụ thai, hay trong khi đang cho con bú bằng sữa mẹ. Tất cả các loại rượu đều có thể gây nguy hại, kể cả rượu vang và bia.[3]

How does alcohol pass from a pregnant mother to the baby in the womb? (Rượu truyền từ người mẹ đang mang thai sang em bé trong tử cung như thế nào?)
How much alcohol is safe to drink during pregnancy? (Uống rượu ở mức nào là an toàn trong thời kỳ thai nghén?)
FASD Signs and Symptoms: Vi

Các dấu hiệu và triệu chứng phổ biến của FASD là gì?

FASDs bao gồm các khuyết tật về thể chất, hành vi, và trí tuệ lâu dài. Các tình trạng của FASD ảnh hưởng đến mỗi người một cách khác nhau và có thể nhẹ ở một số người và trầm trọng cho những người khác. Một số các dấu hiệu và triệu chứng phổ biến của FASD bao gồm:

•   Năng động quá mức

•   Rối loạn tâm trạng

•   Quá nhạy cảm hoặc giảm nhạy cảm với ánh sáng, âm thanh, kết cấu của vật thể

•   Khó khăn với tập trung

•   Khó khăn trong trường học

•   Trí nhớ kém

•   Lý luận và phán đoán kém

•   Thiểu năng trí tuệ hoặc chỉ số IQ thấp (mặc dầu hầu hết có chỉ số IQ trong phạm vi bình thường)

•   Khuyết tật (khiếm khuyết chức năng) học tập

•   Phối hợp kém

•   Thị giác hoặc thính giác có vấn đề

•   Các vấn đề với tim, thận, hoặc hệ thống của xương

•   Trọng lượng cơ thể thấp

•   Các cấu trúc trên khuôn mặt không bình thường:  đường ngấn rãnh (nhân trung) phẳng giữa mũi và môi trên, đôi mắt nhỏ, môi trên mỏng (Đây là Hội chứng Bào thai có liên quan đến Rượu [FAS] và có ít hơn 10% của những người Rối loạn Bào thai vì Ảnh hưởng của Rượu.)

•   Khả năng hành động thường ở độ tuổi trẻ hơn, chậm phát triển so với tuổi thật sự.

How can a mother’s drinking during pregnancy affect the growth of her baby? (Người mẹ uống rượu trong thời kỳ thai nghén có thể ảnh hưởng đến sự khôn lớn của đứa bé như thế nào?)
How can a mother’s drinking during pregnancy affect her child’s appearance? (Người mẹ uống rượu trong thời kỳ thai nghén có thể ảnh hưởng đến dáng vẻ bên ngoài của đứa bé như thế nào?)
How can a mother’s drinking affect her baby’s brain development? (Việc uống rượu của người mẹ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển bộ não của đứa bé như thế nào?)
How does a mother’s drinking later in pregnancy affect her baby’s brain development? (Việc uống rượu của người mẹ trong thời điểm gần sắp sanh ảnh hưởng đến sự phát triển bộ não của đứa bé như thế nào?)

 

Làm thế nào để tôi có thể ngăn ngừa FASD?

Để ngăn ngừa FASD, phụ nữ nên tránh uống rượu nếu đang mang thai hoặc có thể đang mang thai.  Một người phụ nữ có thể đang mang thai và không biết trong bốn đến sáu tuần.  Không bao giờ là quá muộn để ngưng uống rượu trong thời kỳ thai nghén.  

What's the best thing to do if a woman has been drinking and finds out she's pregnant? (Điều đúng nhất  cần phải làm là gì khi một người phụ nữ đã và đang uống rượu và biết được là mình đang mang thai?)


Hiện đang có các dịch vụ điều trị về cai nghiện rượu và chất gây nghiện miễn phí hoặc trả phí thấp. Hãy liên lạc với nhà cung cấp bảo hiểm của quý vị, bác sĩ gia đình, hoặc các dịch vụ của Hạt Santa Clara sau đây: 

  • Chương trình về vấn đề Lạm dụng Chất Gây nghiện Chu sinh: Truy cập Trang Tài liệu hoặc gọi (408) 885-5400
  • Các dịch vụ về vấn đề Sử dụng Chất Gây nghiện: Truy cập Trang Tài liệu hoặc gọi (800) 704-0900

 

 

Chẩn đoán và Điều trị cho FASD

Chẩn đoán FASD yêu cầu tài liệu về các tình trạng suy giảm nghiêm trọng với ít nhất ba lĩnh vực của khả  năng, có tiếp xúc với rượu, và loại trừ những giải thích khác về các tình trạng suy giảm này.  Kiểm tra hoàn tất để quyết định về hoạt động của những lĩnh vực được quan tâm.  Các cấu trúc trên khuôn mặt có thể được đo lường để tìm hiểu nếu đang có Hội chứng Bào thai có liên quan đến Rượu, trong trường hợp đó thì sẽ không còn cần đến tài liệu về rượu. Kiểm tra chẩn đoán thường được hoàn tất bởi một nhóm, nhưng sẽ không cần đến nếu có các kết quả kiểm tra vừa qua gần đây.


Không có sự chữa khỏi nào cho bộ não hư hại vì ảnh hưởng của rượu FASD, nhưng điều trị và các hỗ trợ có thể giúp được.  Một vài ví dụ bao gồm thuốc để trợ giúp một số triệu chứng, chăm sóc y tế cho các vấn đề sức khỏe, liệu pháp giáo dục và hành vi FASD có hiểu biết, và hỗ trợ và đào tạo cho cha mẹ.  Một yếu tố thiết yếu của việc điều trị FASD là nhằm chú trọng vào việc giúp đỡ người cung cấp chăm sóc hiểu được và có thể bày tỏ về vấn đề khuyết tật.  Các kế hoạch điều trị FASD hữu hiệu sẽ được cụ thể cho những thử thách của trẻ, xây dựng trên các điểm mạnh của họ, và làm phù hợp với các nhu cầu riêng biệt của họ.  Một cách điển hình, những hoạch định của việc điều trị này, được thực hiện qua sự giám sát chặt chẽ, theo dõi, và thay đổi loại thuốc, cách ăn uống, hoặc kiểm soát định kỳ nếu cần.  


Có các yếu tố bảo vệ có thể giúp làm giảm đi các ảnh hưởng của FASD, cho phép những người bị ảnh hưởng có thể đạt được đầy đủ tiềm năng.  Các yếu tố bảo vệ bao gồm: 

  • Chẩn đoán sớm – trước khi 6 tuổi
  • Không có bạo lực xảy ra chung quanh họ
  • Tham gia vào các dịch vụ xã hội và giáo dục đặc biệt
  • Một môi trường nhà ở với tình thương, nuôi dưỡng, và ổn định
  • Sự hiểu biết đầy đủ bởi gia đình và bất cứ người nào cung cấp chăm sóc cho người khuyết tật

 

Các nguồn hỗ trợ FASD

Các nguồn hỗ trợ của Hạt Santa Clara

Chẩn Bệnh FASD – Các dịch vụ chẩn bệnh FASD cho trẻ em 0-17 tuổi được cung cấp khi có Giấy Giới Thiệu của các Y Viện Phát Triển Tâm Trí Nhi Khoa của Hạt Santa Clara: Valley Health Center (VHC) Bascom, VHC Downtown, và VHC Gilroy.
Giấy Giới Thiệu chẩn bệnh phải được thực hiện bởi Bác Sĩ Nhi Khoa hoặc Bác Sĩ Chính của trẻ em.  Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi y viện, số (408) 885-7709.

Sở Y Tế Tâm Trí Hạt Santa Clara

Kiểm Tra Sức Khỏe của First 5 Hạt Santa Clara

FASD là gì? (Video)

Tài Liệu Thông Tin Hỗ Trợ FASD

NotEven1 - Giấy thông tin FASD

NotEven1 - Bưu thiếp FASD

Mang Thai, Cho Con Bú Sữa Mẹ và Nuôi Dưỡng Con

Ngân Hàng Sữa Mẹ

Xử Dụng Rượu và Ma Túy Trong Lúc Mang Tha

Thông Tin Tổng Quát về FASD

CDC - FASD - Hướng Dẫn Căn Bản về FASD

CDC - FASD - Dữ Kiện và Thống Kê

Tìm Hiểu FASD - Các Vấn Đề Hệ Thần Kinh Tâm Trí Suốt Đời

Cách điều trị và sống với tình trạng FASD

CDC - FASD - Các Cách Điều Trị

Sống với Tình Trạng FASD


[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4959594/
 [2] https://www.cdc.gov/ncbddd/fasd/facts.html
 [3] https://www.cdc.gov/ncbddd/fasd/facts.html

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.